Misyon ve Vizyon

Günümüz gençlerine geleceğin yetkinliklerini kazandırmak
Eğitim durumu yaş maddi imkanlar ve benzeri kısıtlara takılmaksızın ön elemelerin tüm gençlerimize açık olduğu 
tam bir fırsat eşitliği sunmak
Eğitim sonunda elde edilecek yetkinlikler ile gençlerimizin iş gücüne katılımını kolaylaştırmak
Yazılım - bilişim ekosistemine güçlü bir insan kaynağı girdisi sağlamak
Ülkemiz yazılım ihracatı stratejisi hedefleri doğrultusunda hizmet vermek